Utvecklingsarbeten

Varje projektdeltagare har utfört ett individuellt utvecklingsarbete, där språkmedvetna arbetssätt, nya samarbeten med författare och andra kulturaktörer samt andra läs- och skrivinspirerande idéer arbetats fram och testats med barnen eller ungdomarna. Det har kunnat vara t.ex. diskussionsfrågor eller annat material kring en viss text eller ett visst tema, ämnesövergripande samarbeten, multilitterära och multimodala arbetssätt och metoder som främjar tolkningsförmåga, fantasi och läslust. De flesta deltagares utvecklingsarbeten har samlats i denna öppna materialbank.

Småbarnspedagogik och förskola

Årskurs 1-6

Årskurs 7-9

Gymnasiet

Andra stadiets yrkesubildning