Viola Renvall i ord och bild

Jonna Frankenhaeuser

Jag jobbar som klasslös speciallärare i åk 1-6 i Skräbböle skola i Pargas. Eftersom jag inte har någon egen klass eller grupp har jag samarbetat med klassläraren Jeanetthe Enkvist. Den aktuella klassen är en årskurs 3 med 14 elever. Bakgrunden till projektet är att Viola Renvall bodde i Pargas, bara ett stenkast från vår skola och en stor del av eleverna går längs Viola Renvallstigen varje dag på väg till och från skolan, men få av dem känner till vem Viola Renvall egentligen var.

Projektet inleddes efter sportlovet och avslutades med Viola Renvall-vernissage den 22 maj.

Under arbetet lärde vi oss inte bara om Viola Renvall och hennes författarskap, utan vi lärde oss en hel del om vår egen närhistoria och om Finlands histora och natur. Vi lärde oss om dikter och sagor, men framför allt lärde vi oss att uttrycka oss på olika sätt; att läsa, lyssna, återberätta, skriva, dramatisera, tolka och gestalta texter med hjälp av våra olika sinnen och olika material och tekniker. Vi arbetade mångsidigt, ämnesövergripande, varierande och i olika intressanta lärmiljöer och en del av undervisningen genomfördes som kompanjonundervisning. Svenska folkskolans vänner understödde vårt projekt med 500 euro, vilket gav oss möjlighet att tänka större.

Vi tog fasta på några teman, som genomsyrar hela Viola Renvalls produktion, dvs. hennes kärlek till naturen; till blommorna, insekterna och havet, andligheten och kärleken, speciellt kärleken till barnen.

Nedan följer några axplock från projektet:

-Eleverna målade violer med pastellkritor, inspirerade av namnet Viola och Violas dikter som handlar om violer. När eleverna målat klart violen och bakgrunden, fick de lära sig om kontrastfärger. De fick ett ark med dikter, som Viola skrivit och fick i uppgift att rita blad på diktarket och måla bladen i kontrastfärgen till sin viol. Bladen limmades sedan upp på violkonstverket. Till sist skrev eleverna en egen dikt till sitt konstverk.

-Vi letade bland dikter som handlar om insekter och hittade dikter om sländor, humlor, surrande bin, fjärilar, nyckelpigor, syrsor och myror. Dessa dikter inspirerade oss till att utforma insekterna i papier-maché. Vi forskade också om insekter och eleverna skrev dikter om sina insekter.

-Vi besökte Viola Renvalls hem, Violas rosenpark och bronsstatyn, som rests till hennes minne, Viola Renvall-rummet i stadshuset och vi besökte hennes grav och la ner en blå viol och skapade en hel dag i kyrkan.

-Inspirerade av Viola Renvalls brevväxling skrev eleverna egna personliga brev till en saknad vän, till väneleven i förskolan, till en släkting, till skolmorfar.Vi skrev på riktigt brevpapper, skrev adressen på kuvertet, klistrade på frimärket och vandrade iväg till den gula lådan för att posta våra brev. Tänk att få ett äkta handskrivet brev!

-Eleverna målade små akvareller med rader ur dikten “Mormors trollkonster” av Viola. Varje elev fick en rad ur dikten och målade det som stod på raden. Tillsammans målade vi hela dikten! Det blev en fin kombination av text och bild, som vi skapade tillsammans.

-Eleverna dramatiserade en av sagorna om skogsfolket, ”Då Blåbärs Bolle blev sjuk”.

-Utgående från dikten “I sorgens nystan” skapade eleverna tillsammans ett konstverk. Begagnade tavlor återanvändes och fylldes med virkade grå dagar och bland dem limmade vi in gyllene stunder.

-I Julstjärnan år 1992 skrev Viola en saga som heter “Sagan om Vargen, Mormor och Rödluvan”. Den handlar om Kimitovargen, som kom till Skräbböle och slukade Viola och om hur hennes granne Rinne räddar henne ur vargens mage (Violas granne hette i verkligheten Rinne). Efter att vi hört sagan skapade vi den varg, som kanske ännu stryker omkring här och letar efter sin sambo. Vargen fick stryka omkring kvarnen här i byn. Vi läste även en faktabok om vargar. -Projektet avslutades med vernissage. Hela skoldagen gick i Violas tecken. Alla elever i Skräbböle skola fick en lektion om Viola och fick ta del av vår utställning. Kvällen var vigd för inbjudna gäster. Vi hade ställt ut elevernas konstverk och texter samt Violas dikter som stått för inspirationen runt om i skolan. Vi samlades i skolans matsal/festsal och berättade om vårt projekt och eleverna läste sina violdikter och så spelade de upp Blåbärs Bolle. Efter den gemensamma samlingen vandrade eleverna iväg till sina dikter och konstverk och gästerna fick gå omkring och njuta och ta in allt som eleverna skapat. Kvällen avslutades med att alla vandrade tillsammans längs Viola Renvallstigen och i slutet av vägen fick var och en som deltagit i vernissagen en egen Viola Renvall-dikt, som eleverna rullat ihop och knutit ett sidenband runt omkring.