Save me!

– ett Läsa tillsammans-projekt kring djur vars livsmiljö påverkas av klimatförändringarna Mikaela Wickström Allting fick sin början när jag planerade en sagostund med temat Plast i havet för daghemsbarn vintern 2019. Ju mer jag läste mig in på temat, desto klarare blev det att jag också ville arbeta med lite äldre barn och med dem […]

Bilderböcker och högläsning

Annika Floman-von Bonsdorff, speciallärare Vindängens skola Mitt projekt är egentligen en del av en större helhet då vi jobbade med läsning i ettan. Inom ett samarbete med förskolan läste vi bilderböcker för blandade grupper (F-åk 1). Jag beskriver här kort min lässtund med mina grupper. Jag hade en lektion på 45 min per grupp. Jag […]

Poesiprojekt i tvåan

Jag genomförde mitt utvecklingsarbete med en grupp tvåor. Temat var poesi. Mitt mål med arbetet var att reda ut begreppet poesi för barnen och att jobba med olika metoder inom poesin med dem. I gruppen fanns flera svaga läsare och ett av målen var också att visa på hur man kan få ut mycket av en läsupplevelse trots att […]

Hur lära sig skriva sagor?

Många av dagens barn har svårt att hitta på berättelser att skriva. De lever i en värld där det mesta är färdigt planerat för dem, och det finns alldeles för lite utrymme för fantasi och spontanitet, och många har svårt att bara “vara”.  Med detta sagt, valde jag att jobba rätt intensivt i olika perioder […]

Läsa och skriva på ett lustfyllt sätt

Henrika Lindqvist, Botby grundskola Jag har valt att fokusera på läsning och skrivning i åk 1, hur man kan lyfta läsningen och skrivningen för att få elever inspirerade och motiverade att läsa och skriva. Barns läsning och skrivning har alltid intresserat mig och att få vara med och dela glädjen då barn lär sig läsa […]

Att skriva en saga

Anna-Karin Söderholm, Södra Paipis skola Det område som jag har valt som mitt utvecklingsområde är så kallad fri skrivning, och målgruppen är eleverna i årskurs 2. Orsaken till att jag valde att jobba med det fria skrivandet är ett ofta återkommande mönster: På hösten fungerar jag som en god handledare och ”tvåorna” kommer fint igång […]

Läs-och skrivprojekt med Finland som tema i åk 3

Bodil Westerlund Jag planerade ett ämnesövergripande projekt i modersmål och omgivningslära. Jag ville skapa en helhet som skulle väcka deras läslust, utveckla elevernas skrivförmåga och öka deras kännedom om Finland samt utveckla deras geografiska tänkande. Eleverna startade projektet med att läsa olika slags berättelser och att i dem iaktta hur huvudpersonerna i berättelserna beskrevs. Därefter […]

Anna Härmäläs besök i 3A

Charlotta Engberg Inom mitt utvecklingsarbete fick min klass 3A besök av författaren och illustratören Anna Härmälä. Vi valde att jobba kring text och bild, eftersom Anna Härmälä har ett unikt sätt att samarbete kring dessa samtidigt som hon behandlar teman som passar för alla åldrar. Anna besökte oss i Tammerfors 10.4.2019. Före besöket gjorde vi […]

Projektet ”Läs- och skriviver”

Lärarkåren hade under en längre tid funderat på hur, både lärare och elever, kunde lära sig mera om olika religioner och kulturer. Målet var att öka kunskapen om andra kulturer, religioner och traditioner. Läroplanens olika kompetensområden innehade en viktig roll i planeringen. (K1 förmåga att tänka och lära sig, K2 kulturell och kommunikativ kompetens och […]