Save me!

– ett Läsa tillsammans-projekt kring djur vars livsmiljö påverkas av klimatförändringarna

Mikaela Wickström

Allting fick sin början när jag planerade en sagostund med temat Plast i havet för daghemsbarn vintern 2019. Ju mer jag läste mig in på temat, desto klarare blev det att jag också ville arbeta med lite äldre barn och med dem läsa faktatexter om klimat, klimatfrågor och klimatförändringar.

Eftersom jag arbetar som barnbibliotekarie och inte har en egen grupp att jobba med, funderade jag länge på vilket perspektiv jag skulle välja. Så småningom föll valet på klimatförändringar och hur de påverkar olika djurs livsmiljöer. Jag tänkte att det är ett ämne som både flickor och pojkar gärna pratar om. Tyvärr finns det dessutom hur många arter som helst som hotas av klimatförändringarna. Jag valde fem av dessa till projektet: isbjörnen, valrossen, havssköldpaddan, havsfågeln och biet.

Följande steg var att hitta lämpliga bilder och faktatexter på Internet om dessa djur och hur deras livsmiljöer påverkas av klimatförändringarna. Faktatexterna blev 1-4 sidor/djur. Jag tänkte att en text står som grund för varje lektion och att vi, om det finns intresse, kan läsa flera. Eleverna skulle turas om att läsa, alltid ett stycke per elev. Därtill samlade jag ”intressanta fakta” om respektive djur som vi skulle börja varje lektion med.

När jag samlat ihop materialet som nu bestod av faktatexter, bilder och några böcker med information om de olika djuren, kontaktade jag klasslärarna för åk 4 i Vindängens skola i Esbo. Orsaken till att jag kontaktade just denna klass var dels att klassen hade varit aktiva biblioteksbesökare, dels kände jag eleverna efter att ha arbetat som skolbibliotekarie på skolan.

Jag presenterade min idé för lärarna som blev mycket intresserade av att delta med sin klass. I mitt utvecklingsarbete skulle jag arbeta med textsamtal och i små grupper läsa kortare texter och diskuterar den, både vad gäller språket, svåra ord och innehåll. På så sätt blir läsningen mera social, något som, enligt forskning, speciellt pojkar saknar i läsningen. I samband med läsningen skulle vi även tillsammans diskutera hur det känns för oss när vi läser om dessa djur, hur vi kunde förbättra situationen för djuren och överlag vad vi redan gör och vad vi kunde göra.

Eftersom skapande verksamhet är en viktig del i en läroprocess, skulle varje elev i slutet av lektionen dessutom få prata med djuret i ett låtsas Whatsapp-meddelande. Eleverna fick varsitt A4 papper som liknade ett Whatsapp meddelande med tomma fält som de fick skriva i.

Jag träffade 32 elever i smågrupper i april-maj. Den första gruppen jag jobbade med var lite avvaktande, men allting gick enligt planerna. När jag kom till skolan följande vecka, visste alla redan vad mina besök på skolan skulle gå ut på så eleverna deltog mer än gärna! Förutom att samtliga grupper gärna ville läsa inte bara en men alla texter jag hade om djuren, var de också väldigt ivriga på att diskutera vad de visste om klimatförändringar och hur de påverkar djuren. De tyckte också att det var jätteroligt att skriva Whatsapp-meddelanden med djuret i sitt försök att finna en lösning på hur de kunde hjälpa. Meddelandena visade på elevernas kunskap, intress, humor men också empatiförmåga.

Efter varje besök bads eleverna ge feedback via en app på min telefon. Alternativen var grön glad smiley, gul neutral smiley och röd ledsen smiley. Av 32 deltagare, gav 31 personer den bästa, gröna smileyn. En gav gul.

Jag tycker att det är viktigt att barn läser texter tillsammans och att de får prata om själva texten, både om svåra ord men också om innehållet. Så tyckte även de elever jag mötte under mitt utvecklingsarbete. Alla elever läste gärna, vilket var roligt att se. De vågade också fråga om ord de inte förstod och försökte också gissa sig fram till en betydelse. Och framförallt var det härligt att se hur gärna de ville lära sig mera genom att läsa artiklarna. Jag träffade varje elev endast en gång, men alla fick lära sig om samtliga djur den sista gången då de olika grupperna berättade om sina djur för resten av klassen.

Detta Läsa tillsammans- projekt var väldigt givande både för mig som barnbibliotekarie, men också för eleverna. Lärarna var också mycket nöjda över att eleverna fick läsa i smågrupper och att skolan fick lite mera läsning på schemat tack vare projektet. Jag jobbar gärna med detta läsfrämjande projekt även med andra grupper i framtiden, samtidigt som jag hoppas att lärarna också kunde arbeta med detta material i sina egna klasser.