Multilitteracitet i barns och ungas liv

Här kan du bekanta dig med videor från nätkursen Multilitteracitet i barns och ungas liv. Deltagarna fördjupar sin kompetens inom multilitteracitet och i användningen av multimodala metoder i den egna verksamheten. Kursens syfte är att ge småbarnspedagoger och lärare en teoretisk bakgrund samt praktiska exempel och övningar. I utbildningen belyses även nya former för skönlitteratur och verktyg för att tillsammans med eleverna stöda olika former av berättande. Även multikonst, med poesi + bild, videopoesi och performans lyfts fram. Materialet är anpassat för olika skolstadier. Utbildare: Alexandra Nordström, Katarina von Numers-Ekman och Jolin Slotte. Utbildningsstyrelsen har beviljat finansiering för denna kurs också för år 2021. Kursen kommer att omarbetas lite och erbjudas inom det nya projektet Språkskapande. Närmare information om tidpunkt och anmälning meddelas senare, både på denna sida och på HY+ hemsida.

Multilitteracitet

Multilitteracitetens pedagogik

Tips på pedagogiska material

Multilitteracitet i läromedel

Multikonst