Läs- och skriviver för barn och unga

Välkommen att bekanta er med projektet Läs- och skriviver för barn och unga! I denna materialbank har de flesta deltagares utvecklingsarbeten samlats. Här hittar ni också videomaterial från de två nätkurserna Flerspråkighet och Multilitteracitet i barns och ungas liv.

Det av Utbildningsstyrelsen finansierade projektet Läs- och skriviver för barn och unga (2018–2019) har haft som målsättning att erbjuda insyn i bl.a. barns och ungas läs- och skrivutveckling, flerspråkighet, multilitteracitet, ordkonst och berättande, argumentation, ämnesövergripande arbetssätt samt metoder och verktyg som stöder språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Målgruppen har varit småbarnspedagoger, förskolelärare och lärare i lågstadiet, högstadiet, gymnasiet samt andra stadiets yrkesutbildning. Projektets kurser har bestått av gemensamma delar för alla deltagare, stadiespecifika moduler samt valbara kurser. Allt som allt har projektet bestått av kurser motsvarande närmare 50 sp, varav varje deltagare avlagt en skräddarsydd helhet på 15 sp. Alla deltagare har också genomfört ett eget utvecklingsarbete med anknytning till den egna undervisningen. I denna materialbank har alla utvecklingsarbetena samlats och indelats enligt skolstadium:

  • småbarnspedagogik och förskola
  • årskurs 1–6
  • årskurs 7–9
  • gymnasium
  • andra stadiets yrkesutbildning.

Från denna sida kan ni också bekanta er med videor från två nätkurser, Flerspråkighet och Multilitteracitet i barns och ungas liv, som utvecklats med projektets medel. Under projekttiden har deltagarna i dessa kurser erbjudits handledning och studiepoäng för kurserna. Utbildningsstyrelsen har beviljat finansiering för kurserna också för år 2021. Kurserna kommer att omarbetas lite och erbjudas inom det nya projektet Språkskapande. Närmare information om tidpunkt och anmälning meddelas senare, både på denna sida och på HY+ hemsida.

Med glädje har man under projektets gång tydligt kunnat märka det stora intresset för metoder som stöder läsning, berättande, skrivinspiration och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på olika skolstadier i Svenskfinland. Flera deltagare har också samarbetat med författare, illustratörer, museer, bibliotek och andra kulturaktörer. Förhoppningsvis kan nu både deltagarnas samlade utvecklingsarbeten och videorna från nätkurserna erbjuda idéer och inspiration till lärare och andra intresserade.

Sissel Korpisola
projektledare och kundchef
Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingstjänster HY+