Flerspråkighet

Här kan du bekanta dig med videor från nätkursen Flerspråkighet. Nätkursen om flerspråkighet fokuserar på att stöda språk­medvetna arbetssätt. Kursens syfte är att ge småbarnspedagoger och lärare en teoretisk bakgrund och konkreta tips och metoder, som stöder språkutveckling. Deltagarna har möjligheter att bekanta sig med olika teman, bland andra inkludering, social inlärning, språklig och kulturell kompetens, multilit­teracitet och hur man kan använda de språk och förkunska­per barnen redan äger för att stötta inlärning. Materialet är anpassat för olika skolstadier. Utbildare: Tiia Ojala och Sabira Ståhlberg. Utbildningsstyrelsen har beviljat finansiering för denna kurs också för år 2021. Kursen kommer att omarbetas lite och erbjudas inom det nya projektet Språkskapande. Närmare information om tidpunkt och anmälning meddelas senare, både på denna sida och på HY+ hemsida.

Introduktion till flerspråkighet

Flerspråkighet

Eleven i fokus

Språkutveckling

Läsförståelse

Interaktion

Språk- och kunskapsinhämtning

Språkintegration

Konkreta tips för undervisningen

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Att arbeta med förföståelse

Att undervisa kognitivt utmanande

Att stötta elever i sitt lärande

Interaktionens roll i lärandet

Cirkelmodellen

Modersmål som resurs