Poesiprojekt i tvåan

Jag genomförde mitt utvecklingsarbete med en grupp tvåor. Temat var poesi. Mitt mål med arbetet var att reda ut begreppet poesi för barnen och att jobba med olika metoder inom poesin med dem. I gruppen fanns flera svaga läsare och ett av målen var också att visa på hur man kan få ut mycket av en läsupplevelse trots att textmängden är liten. Så vi har också funderat på teman och budskap i de dikter vi jobbade mera med. Dessutom bekantade vi oss med några poeter.  

Vi inledde projektet med besök av poeten Hanna Lundström. Barnen hade på förhand funderat på frågor till Hanna. Hon började med att berätta om sitt skrivande och svarade sedan på frågor. Roligast var poesigympa där vi stampade och klappade och gjorde rörelser till Hannas dikter!

Vi hade också besök av bibliotekarie Catharina Latvala i klassen. Hon presenterade författaren Lennart Hellsing och hans verk. Här var fokus på Hellsings fyndiga språk och roliga rim.  

Sen jobbade vi under en period på ca två månader med det här i klassen. Vi jobbade med språket genom allitteration, assonans, rim, personifiering och liknelser. Vi började alltid med att samla ord eller meningar som passade i respektive kategori och följande lektion sammanställde eleverna orden till en dikt. Allt förarbete och själva dikterna samlade vi i barnens Poesipärmar. Varje dikt fick också en eller flera illustrationer. Under den här perioden så läste jag också dagligen en eller flera dikter eller ramsor för barnen. Dessa diskuterade vi alltid efter uppläsningen. Barnen blev bättre på att hitta teman och budskap ju mera vi hade läst och diskuterat.  

Referenslitteratur:

Koka poesi – att skriva dikter för och med barn av Mia Mellström Teman i svenska – Poesi (Poetens bok, Poesi, Lärarhandledning) av Britt Maria Holtz