”Ordkonstäventyr på tre öar” – hur det började, vad vi gjorde och hur det slutade

Maria Kotilainen

" "

Under höstterminen 2018 läste vi sagor i min klass åk 1-2. Det gav mersmak till att skapa själv och få eleverna inspirerade till att hitta på eget material. Jag kom på tanken att tre fiktiva öar med hittills okända djur kunde skapa möjligheter till rolig läs- och skrivverksamhet, till ett ordkonstäventyr på tre öar. Jag ville kombinera fakta och fiktion samt bild och text under projektets gång.

Min plan var att under månaderna mars t.o.m. maj arbeta med läs- och skriviverprojektet med några längre arbetspass sporadiskt och med regelbundet återkommande kortare arbetspass på 1-2 lektioner per vecka. Jag planerade att vi skulle arbeta ensam, i par och i grupp. Vi skulle inkludera ett bildkonstnär-/författar-besök för att få bekanta oss med en person som arbetar med bilder och text samt för att få inspiration till eget skapande. Vi skulle läsa egna och andras texter, skriva olika typer av texter (anteckningar, löpande text, faktatext, fiktiv text, poesi etc.) och texterna skulle skrivas både för hand och på dator. Vi skulle öva och leka med språket på olika sätt rimma, berätta, presentera, hitta på nya ord, ta reda på betydelsen av ”svåra” ord, komma ihåg ”punkt och stor bokstav”. Jag planerade också att vi skulle sjunga om okända djur, rita och måla, eventuellt dramatisera, sammanställa en projektbok och en utställning i slutet av projektet samt lägga upp mål för eget arbete och utvärdera arbetet.

Vårt projekt om ”De tre öarna” byggdes upp kring brev som kom till klassen från Universitetet, från professor och upptäcktsresande Amarozoj von Zoologicus, lite som ett arbete utgående från ”Storyline”- metoden. Vi fick olika uppdrag av professorn. Vi läste om märkliga, fantastiska djur ur boken ”Djurriket” (i serien Min nya Skattkammare) och  läste och forskade i boken ”Djur som ingen sett utom vi” (Stark, U. & Bondestam, L.) som jag lånat en halv klassuppsättning från stadsbiblioteket. Eleverna arbetade i sina lärgrupper med respektive ö. Vi studerade karttecken och ritade upp kartor över våra tre öar. Vi skapade djur tillsammans med konstnären och författaren Linda Bondestam och gjorde  faktaböcker om djuren, skrev dikter om både djuren och öarna. Vi hade också lärgruppsvis en berättarverkstad (i stil med vad Kerstin Lundberg Hahn lärde oss under kursen ”Berättarverkstad med barn”) där gruppen fick ”sagotera” en berättelse tillsammans med mig om gruppens ö och djuren på ön. Efteråt  ritade vi ”ögonblicksbilder” utgående från dessa berättelser. Vi skrev fem tips på djuren och några hann skriva en extra fiktiv text också om sitt djur. Vi diskuterade och funderade på ord och ords betydelse samt började använda några av de nya ord vi lärt oss t.ex. magenta, magnifik och kuperad. Jag ville också att eleverna själv skulle tänka efter vad de skulle öva och lära sig med vårt projektarbete så,  i början av projektet fick de fundera på vilka styrkor och färdigheter de skulle använda och träna under arbetets gång.  Som avslutning på projektet fick de utvärdera om de uppnått sina mål samt ge respons på hur de tyckt att projektet varit. Vi sammanställde allt vårt material i form av en bok så att varje elev fick sin egen med sitt eget material samt med gemensamma berättelser och bilder. På skolans vårfest hade vi en utställning på våra bilder och en del av texterna. Vi uppträdde också på vårfesten med sången ”Okända djur” av Beppe Wolgers och Olle Adolphson,  med sång, rörelser och ljudeffekter.

Jag har under projektets gång lärt mig att improvisera, bli mera uppmärksam på att uppmuntra, att skapa möjligheter till ordkonst. Jag har lärt mig att introducera poesiskrivning för nybörjare och sett att med små knep kan alla lyckas. Jag har utmanat eleverna med ord och texter som varit lite för svåra i början men med hjälp av diskussion och gemensamma funderingar har vi lärt oss nya ord. Jag har även försökt utmana eleverna att utveckla och finslipa sina texter. Jag har inspirerats till att pröva på att skapa en längre berättelse tillsammans med elevgrupper. Och jag har strävat till att inspirera och väcka ”fantasifrön” hos eleverna. Jag fick också dock konstatera att tidsramarna, som var mycket öppna inte riktigt höll. Vi hann med det mesta i min plan men jag hade velat avsluta projektet med lite bättre tid så att vi hade hunnit diskutera mera tillsammans med eleverna igenom vad som varit bra respektive mindre bra och vad som borde ha utvecklats. Boken blev också klar i sista minuten så vi hann inte bearbeta den riktigt så som jag hade hoppats. Men, eleverna var både nöjda och glada över att få sin bok till avslutningen. Det här projektet upplevde jag som positivt på många sätt och gör gärna om någonting liknande. En ide´ glimtade redan fram i det sista brevet vi fick från Amarozoj von Zoologicus.

ELEVERNAS ANDEL

Före vi fick besök av Linda Bondestam hade eleverna fått se en kort video där Linda intervjuades av Estrid i ”Estrids Bokklubb”. Eleverna hade också fått ett forskaruppdrag att parvis ”forska”om djur i Linda Bondestams och Ulf Starks bok: ”Djur som ingen sett utom vi”. Samma vecka som Linda kom skapade vi tre öar till vilka vi sen under verkstaden skulle skapa djur till, allt enligt uppdrag vi fått i brevet från professor Amarozoj von Zoologicus.

Under bildkonstnärs- och författarbesöket och verkstaden berättade Linda Bondestam lite om sitt arbete. Hon bekantade sig också med våra öar som vi skapat och sen fick eleverna ett ägg och ett ”mystiskt” namn på ett kryptozoologiskt djur av henne. Linda hade med sig spännande pappers-/collagematerial som eleverna fick använda till att skapa sitt djur. Bottnen till faktaboken målades och när färgen torkat fick eleverna börja skriva fakta om sitt djur i boken. Mellan varven kunde eleverna diskutera med Linda och be om hennes autograf.

Efter Lindas besök fick eleverna ge muntligt respons om bildkonstnärs- och författarbesöket. Jag frågade vad de tyckt om verkstaden med Linda och vad som varit roligt. De flesta tyckte att verkstaden i sin helhet varit bra eller helt ok. En elev tyckte att det inte hade varit så lyckat för att det var svårt att hitta på eget material. Eleven var nog ändå efteråt smått nöjd med sitt djur. Majoriteten av eleverna  ansåg att det var roligt att få skapa ett nytt djur, att göra en faktabok om det samt att få autograf av Linda. Slutsatsen av besöket var att det var lyckat att få träffa en bildkonstnär/författare livslevande och att få inspireras tillsammans till skapande verksamhet. Barn behöver få  tillfällen att ”träna” och odla sin fantasi, att få skapa inre bilder och uttrycka dem visuellt för att utvecklas i sitt skapande och tänkande. Att få möjlighet att diskutera sina funderingar kring bilder och texter med den person som skapat dem ger inspiration samt förståelse och djup åt tolkningarna av bilderna och texterna.

Eleverna gav också i slutet av vårt projekt respons på hela läs- och skriviverprojektet. Enligt dem var det roligt att samarbeta, rimma, jobba med kartor, göra bilder (rita, måla), att lära sig svåra ord och öns färger, att skapa djuren, att hitta på fem tips om djuren, att hitta på berättelsen om ön, kort sagt – ”allt var roligt” tyckte några. På frågan om vad de hade lärt sig svarade de: att skriva dikter, att alltid vara snäll mot andra, allt om öarna, att inte ge upp, att skriva bättre, att hitta på nya saker, att fantisera bättre, att rita och måla, att göra berättelser, att man ska vara noggrann. Detta må stå som konklusioner om vårt ”Ordkonstäventyr på tre öar”.