Läsa och skriva på ett lustfyllt sätt

Henrika Lindqvist, Botby grundskola

" "

Jag har valt att fokusera på läsning och skrivning i åk 1, hur man kan lyfta läsningen och skrivningen för att få elever inspirerade och motiverade att läsa och skriva.

Barns läsning och skrivning har alltid intresserat mig och att få vara med och dela glädjen då barn lär sig läsa och skriva samt utvecklar de förmågor är en otroligt fin upplevelse. Som lärare gör man mycket under ett läsår vad gäller läsning och skrivning, men mycket finns kvar att göra.

Jag tror att all form av läsning spelar en viktig roll och gör skillnad hos den enskilda eleven. Genom att variera läsningen lyfter man fram läsningen och gör den tydligare. Det är viktigt att eleverna läser varje dag och genom att variera lässtunden och göra den rolig och mysig får man eleverna att läsa. Eleverna kan till exempel följa ett läsbingo-schema då de väljer vad de läser och hur de läser.

Det är också viktigt att eleverna får läsa olika slags texter och på rätt nivå. Det finns ett stort utbud av lättlästa böcker på biblioteken som man kan använda sig av vid läsinlärningen. Ett bra sätt att introducera böcker för eleverna är att bokprata för dem samt att eleverna själva presenterar böcker för varandra t.ex. med hjälp av små bokpåsar eller lådor utgående från Barbro Westlunds idé.

Genom att titta på Estrids bokklubb tillsammans med eleverna får eleverna bekanta sig med både barnboksförfattare och barnboksillustratörer. En mycket lärorik och inspirerande serie som synliggör böckerna samt författarna och illustratörerna bakom böckerna. Programmet har även pedagogiskt material som kan användas med eleverna.

Då man jobbar kring bokens/berättelsen struktur och lär eleverna hur man bygger upp en berättelse kan man börja med att skapa gemensamma berättelser t.ex. utgående från Kerstin Lundbergs Hahns modell ”berättarverkstad”. Genom att variera skrivningen med olika ordkonstövningar uppmuntrar man eleverna till att skriva på ett lustfyllt sätt. Ordkonstövningarna är dessutom lätta att variera så att det passar alla. Mångsidiga arbetssätt gör eleverna motiverade och intresserade av att läsa och skriva.

Läsbingo
en rolig bokpå en filten bok om ett djuren bok som börjar på Aen faktabok
med ficklampaen grön bokföre frukostutehögt för någon
under sängenen bok du lånatserietidningför ett mjukisdjuri pyjamas
med en kompisvid matbordetpå en onsdagmedan du äter glassnär det regnar
en kuslig boken bok vars titel
börjar på din bokstav
i soffanen bok om djuren bok som någon
annan valt