Projektet ”Läs- och skriviver”

Image by rawpixel.com

Lärarkåren hade under en längre tid funderat på hur, både lärare och elever, kunde lära sig mera om olika religioner och kulturer.

Målet var att öka kunskapen om andra kulturer, religioner och traditioner. Läroplanens olika kompetensområden innehade en viktig roll i planeringen. (K1 förmåga att tänka och lära sig, K2 kulturell och kommunikativ kompetens och växelverkan, K4 multilitteracitet och K7 förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid uppmärksammades speciellt av lärarna i planeringen av upplägget.)

Lärarna bestämde att projektet skulle heta ”Respektfullt bemötande” och genomföras i årskurserna 4-6. Projektet planerades noggrant under flera olika möten och Milena Parlands bok ”Jadekaninens gryta” var utgångsmaterialet för hela projektet.

Lärarna bestämde att eleverna i åk 4-6 skulle arbeta i åldersblandade grupper (12-14 elever / grupp) 4 dagar under 4  75 minuter långa lektioner. Eleverna skulle arbeta på olika sätt under projektets gång

Eleverna fick välja en högtid ur Milenas bok och sedan ta reda på fakta om högtiden de valt. Eleverna fick skriva, sammanställa och presentera sina arbeten för de övriga elevgrupperna.

Eleverna fick skapa egna figurer efter att de hört sagan och sedan skriva egna texter.

Eleverna skapade och skrev berättelser om figurer andra elever skapat.

Stämningar och känslor i Milenas berättelser bearbetades. Eleverna fick sätta ord på olika stämningar och känslor. Eleverna fick fundera på synonymer och motsatsord.

Meningen var att Milena Parland själv skulle starta projektet i skolan, men tyvärr blev hon sjuk. Milena besökte skolan nu i oktober då hon läste och presenterade sina texter.

Tack vare ett ekonomiskt bidrag fanns det även två kulturarbetare i skolan under projektdagarna. Kulturarbetarna bidrog med drama och dans.

Elevernas motivation och intresse ökade dag för dag. Engagemanget var stort bland elever och lärare. Utvärderingen efter ptojektet bekräftade att ”undervisningen hade gått hem”.

Eleverna fick fylla i en skriftlig utvärdering efter projektet och det fanns en gemensam önskan: ”Nästa år igen!”.