Träning av läsförståelse

Bo-Håkan Söderholm, speciallärare i de svenska gymnasierna i Helsingfors

Image by rawpixel.com

Målet med projektet är att skapa ett träningsprogram för självständig träning av läsförståelse.

Övriga mål är att få den unga vuxna att läsa a) regelbundet och därmed öka läsfärdigheten, b) läsa olika typer av texter, c) inse skillnader i läsförståelse beroende på texttyp, samt d) reflektera kring sin läsning.

Jag påbörjade utvecklingsarbetet i mars 2019 genom att läsa om projekt som involverar läsförståelse. Det ena projektet har kombinerat läsningen med träning i idrotts-föreningar i Sverige för att öka läsiver och läsintresset hos pojkar. Intressant läsning, men gav mig inte desto mera idéer för det egna projektet.

https://www.sisuidrottsutbildarna.se/globalassets/sisu-idrottsutbildarna/dokument/nyheter/idrott-o-lasning—paus..pdf

Sedan läste jag en artikel publicerad för Pedagog Stockholm, ”Lässtrategier för vuxna”. Resultatet i det projektet var att man rekommenderade att utgå från de lässtrategier som använts i läsprojektet ”En läsande klass”, men att man anpassar det. Då utgår man från RT-metoden, dvs. Reciprocal Teaching av Palinscar och Brown.

Hittade sedan web-sidan www.readingrockets.org som har färdiga läsmatriser för träning av bl.a läsförståelse.

https://www.readingrockets.org/strategies

https://www.readingrockets.org/strategies/reciprocal_teaching

På basen av den information jag fick fram, är det bäst att skapa en läsmatris som grund för att jobba med läsförståelsen för unga vuxna. 

I april 2019 började jag utarbeta en matris/blankett på basen av information från readingrockets.com och En läsande klass. Tanken är att läsaren ska läsa flera olika texter, svara på tillhörande frågor och därmed reflektera kring sin läsning och sin förståelse. En matris för varje text.  I matrisen lade jag även till frågor kring tid och hur man kunnat minska på distraktioner. Jag skapade även instruktioner för de olika frågorna som finns i matrisen.

Under hösten 2019 har jag sökt någon som jag kan låta pröva matrisen och ge feedback. Detta har inte ännu lyckats. Har bestämt att jag kommer att använda materialet via mitt arbete som speciallärare i gymnasiet på den studieteknikkurs som jag håller.