Sagokulturen på Marias Asyl

Nora Karlsson

Jag var intresserad av att utveckla vår högläsningskultur, berättandeverksamhet och att få föräldrarna medvetna om hur viktigt läsning är på mitt daghem Marias Asyl. Jag upplever att vi har många bra böcker, vi uppdaterar vårt bibliotek ganska regelbundet och försöker använda oss av så många finlandssvenska författares böcker som möjligt. Vi är ett stenkast från Richards gatans bibliotek, men jag upplever att vi kunde använda det oftare. Alla våra fyra grupper läser mycket för och med barnen, men vilka böcker och varför man väljer dem kunde utvecklas och är viktigt att man tänker på. Vi jobbar regelbundet med sagor, sagotering, sagolådor och bokpåsar.

Under våren 2019 kom Agneta Möller-Salmela till dagis och hade två upplevelsestunder för två grupper. Responsen var fenomenal av barnen efteråt. Det sprudlade i dem och de ville alla på en gång berätta om flaskorna. Lärarnas reaktioner efteråt var också härliga. De sa att barnen aldrig har suttit så fängslade förut och att det var en njutning att få ta del av stunden och få en massa idéer om hur man kan berätta för barn. Ett upplevelserum byggde vi inte, men vi jobbade på våra vrår där barnen kan bli inspirerade till läsning eller målning. Förhoppningsvis är detta nåt som vi kan ha på nytt, för föräldrar, barnen eller för alla i personalen. Det var också något som de pedagoger som upplevde detta sa efteråt.

Efter detta besök skrev vi oftare ut litteraturlistor till föräldrarna (efter att också en pappa hört oss tala om några böcker som han inte hade hört om). Detta har vi bara gjort tidigare genom att nämna i veckobrev för föräldrar några av de böckerna som vi läst i gruppen den veckan. Vi fick fina kommentarer efteråt om listorna, det var fint att det uppskattades.