Fantasivärldar

Att skapa eget

Pennrasp och koncentrerad tystnad. Ett tomt ark som under lektionen fylls med en berättelse. En unik stund att få vara i sig själv och skapa utgående från det som föds fram. Total härvaro. Inre bilder som tar form och får ett uttryck, blir till ord och berättelser.

Fantasy,världar, research och kartor.

Maria Turtschaninoff besökte klassen i mars och berättade om hur hon skapar sina litterära världar; hur hon får tag på idéer, utvecklar dem, hur hennes skrivande går till, hur hon namnger samt skapar personer, miljöer och handling.

Jag hade i februari i klass 7 introducerat olika litterära genrer; myt, legend, fabel, epik, lyrik och dramatik. Vi hade läst och lärt oss begrepp samt bekantat oss med författare och deras texter. Ordkonsten och berättande är centralt i klass 7, gällande läsning, tolkning och produktion av litterära texter.

Syftet är  att väcka läslust och att stödja eleverna i att få läsupplevelser med sig genom högstadiet och dela med sig, berika elevernas språk och fantasi. Att litteraturen finns med hela tiden och lever är en motivationsfaktor för eleverna. Jag hade förberett eleverna så att vi bekantade oss med Turtschaninoffs författarskap genom att läsa valda delar av hennes blogg. Vi läste högt ur hennes böcker just där de världar hon skapat beskrivs samt läste om hennes författarskap. Med  ordkonstledare Leona Böckerman  bekantade vi oss med böcker inom genren som Maria rekommenderat och som Leona och jag hade plockat fram. Många av böckerna innehöll kartor och det var tanken. Eleverna skulle utgående från den inspiration de fann i böckerna och som de plockat med sig från timmen med Maria nu göra egna kartor över ett berättelselandskap.

Iver och ideer

Då kartorna var färdiga, gjorde de research och utvecklade en berättelse från kartan. Person, miljö, handling. Vi skrev i sekvenser, läste högt, gav respons och skrev vidare.

Att arbeta med författare och yttre samarbetspartner bör planeras i tid. Det gäller  för läraren att vara i kontakt med biblioteket och reservera böcker, låna, läsa, kontakta författare komma överens om tid, informera kollegor, boka klassrum, skaffa fram material pennor, vattenfärger penslar. Det praktiska tar alltid mer tid än man tänkt. Jag har fått mycket god respons av eleverna  och de har sina kartor och berättelser kvar. Vi kom igång väl och det blev fler noveller. Många skrev vidare hemma, delade texterna med varandra och vi läste högt ur elevtexterna och eleverna gav varandra muntlig respons. Vi ställde ut kartorna i skolbiblioteket och projektet blev mycket mer än jag ursprungligen tänkt. Att det var det som eleverna kom ihåg i utvärderingen och ännu nu på hösten talade om då vi träffades igen i klass 8 betyder att projektet var lyckat. Jag valde  att bjuda in  vår skolfotograf och fotolärare Chris Senn som tog bilder så att jag kunde följa klassen,  lyssna till elevernas idéer och handleda i lugn och ro.