Vi kommer snart hem igen

Marica Guldbrand Då jag tidigare inom denna kurs jobbade med nätkursen Multilitteracitet blev jag påmind om hur väldigt mycket begreppet “multilitteracitet” egentligen innefattar och hur många möjligheter och utmaningar begreppet innehåller. Insåg också att jag som lärare tyvärr främst har jobbat med traditionella läs- och skrivuppgifter i alltför hög grad. Eftersom jag själv har begränsade […]

Att läsa och analysera en klassiker i åk 9

Under de senaste åren har jag följt Jenny Edvardsson på sociala medier. Edvardsson är en verklig förebild då det gäller genomtänkt och strukturerat arbete med t.ex. lässtrategier och skönlitteratur. Hon har skrivit bl.a. Mötet med texten – Inkluderande läsundervisning (2016) och Läsa och samtala om skönlitteratur (2019). Den 18 oktober 2019 skriver hon så här […]

Val och drömmar

Sandra H. Att göra val. Att välja vad en vill göra efter grundskolan är en process jag går igenom med mina niondeklassare. Det är inte en lätt process och för flera elever är ämnet elevhandledning i nian ganska jobbigt då det är personligt; vad vill jag? Vi talar om livslångt lärande och vi har den […]

Helt Lyriskt i Åshöjden

Nicola Öhman, Åshöjdens grundskola Mitt utvecklingsarbete “Helt Lyriskt” har fått sin form av SVT:s program med samma titel. Programmet går ut på att kända svenska artister tolkar och tonsätter dikter. Efter att ha fått idén talade jag med min kollega som är lektor i musik och vi bestämde oss för att göra ett multimodalt ämnesövergripande […]

Dödssynden eller To Kill a Mockingbird

Under alla år som skolbibliotekarie har jag förklarat att Dödssynden är en viktig klassiker i USA utan att själv ha läst den. Då jag är intresserad av USA, landets historia och kultur, beslöt jag mig för att läsa den. Jag upplevde den första delen som både tråkig och förvirrande för det verkade inte finnas någon […]

Att läsa klassiker i högstadiet

I den skola jag arbetar i har man bestämt sig för att eleverna i åk 9, som en del av momentet litteraturhistoria, ska läsa en klassiker. Uppgiften upplever jag som inte alldeles lätt eftersom vi i högstadiet i dag möter elever för vilka tanken på att ta sig igenom en ungdomsroman känns svår för att […]

Läsning och textgenrer i åk 9

Jag började med att bära in högen med Jessica Schiefauers böcker När hundarna kommer och lade den på ett sidobord i klassrummet. Det var ett medvetet val att inte säga något, ställa fram högen och observera, se vem som gick fram till högen och tog en titt i boken. Det var med glädje jag kunde […]

Skriviver i genre-projektet

Leena Aunio, Grundskolan Norsen i Helsingfors Att eleverna lär sig känna till olika genrer i litteraturen hör till målsättningarna i modersmålsinriktad finska i årskurs 8. Våren 2019 hade jag mest lektioner med årskurs 8. Då tänkte jag att vi ska fördjupa oss in i genrer och skrivlust. Eleverna arbetade i grupper på olika sätt. Först […]

En skärva av själen av Henrika Andersson

Katja von Wendt Eleverna (åk 8) var vana vid att skriva läsdagbok med lässtopp. Tidigare var frågorna allmänna och likadana för varje avsnitt (referat, frågor, förutspå…), vilket eleverna uppfattade som tråkigt. Svaren blev också ofta väldigt generella och ytliga, förutom referatet. De inledande frågorna i materialet aktiverade eleverna att reflektera över bokens eventuella innehåll mer […]

Trevor Noah: Born a Crime (2016)

Johanna Nylander Den engelskspråkiga världen är ett temaområde i engelska i åk 9. I Strömborgska skolan (Borgå) har vi valt att fokusera på Australien, Nya Zeeland och Sydafrika. Eftersom vi har endast en årsveckotimme engelska så har vi tyvärr inte möjlighet att sätta väldigt mycket tid på litteratur, men samtidigt bör vi ju erbjuda olika […]