Dödssynden eller To Kill a Mockingbird

Under alla år som skolbibliotekarie har jag förklarat att Dödssynden är en viktig klassiker i USA utan att själv ha läst den. Då jag är intresserad av USA, landets historia och kultur, beslöt jag mig för att läsa den. Jag upplevde den första delen som både tråkig och förvirrande för det verkade inte finnas någon övergripande intrig i boken.

Boken är delad i två delar och då jag läste andra delen blev läsupplevelsen äntligen meningsfull. Resultatet blev sen att jag läste om första delen och då förstod vad författarens avsikt var med första delen. Den ger information om platsen och karaktärerna.

Till slut fann jag boken engagerande och viktig trots de svårigheter jag först hade med läsningen och trots att den översättning jag läste innehåll ord som inte används idag.

Jag utgår från att första delen och de gammalmodiga orden redan är en svårighet för elever. Till det kommer kännedom om den historiska kontexten: slaveriet och medborgarrättsrörelsen. Boken innehåller många teman som kan diskuteras och jag tror fortfarande att det är en viktig klassiker därför att:

  1. Den ger en bakgrund till medborgarrättsrörelsen, kött på benen för att förstå historien.
  2. Boken tar upp flera jämlikhetsfrågor. Bland annat jämlikhet mellan könen och skolans betydelse för  social jämlikhet.
  3. Den problematiserar också skolans roll, vilket kan vara intressant att diskutera med gymnasielever.
  4. Boken har en filosofisk nivå. Ska man göra det som känns rätt oberoende om man har en möjlighet att lyckas eller ej?

Boken känns som rätt för elever på gymnasienivå, men kan också läsas av enstaka elever på klass nio. För en större grupp elever på högstadiet krävs mycket hjälp om man vill läsa boken som klassupplaga. I USA läses boken av 9-12 åringar som en obligatorisk text.

Jag gjorde uppgiften som stöd för att tala om och läsa boken med elever och fokuserade på första delen och dess betydelse för del två som skildrar huvudhandlingen och bokens tema. Den andra delen med bokens huvudtema, är enklare att diskutera i klass, men den första målar upp tid och plats och ger boken kontext och djup. Jag har försökt tänka utgående från de  lässtrategier och läsarter vi  vi gått igenom under kursen.