Läsning och textgenrer i åk 9

Jag började med att bära in högen med Jessica Schiefauers böcker När hundarna kommer och lade den på ett sidobord i klassrummet. Det var ett medvetet val att inte säga något, ställa fram högen och observera, se vem som gick fram till högen och tog en titt i boken. Det var med glädje jag kunde observera att eleverna spontant frågade, tittade och bläddrade. Jag tror att böckerna behöver finnas nära och tillhands. På det sättet skapas spontana diskussioner om litteratur också utanför den egentliga undervisningen.

Vi inledde arbetet med att titta på boken, känna på den och skapa oss en uppfattning om vad den kunde handla om. Bokens pärm ger inte så många vinkar om vad innehållet kommer att vara, men i våra diskussioner i de två niorna kom vi i alla fall fram till att handlingen utspelar sig under sommaren och att någonting spännande eller sorgligt kommer att ske.

Min tanke bakom hela upplägget bestod av två delar. Jag ville dels att alla i klassen skulle få känslan av att lyckas komma igenom en hel bok riktad till den egna åldersgruppen, dels ville jag att eleverna skulle få övning i att producera olika typer av texter eller textgenrer i anslutning till det lästa. Min förhoppning var dessutom att uppgifterna skulle stödja eleverna i förståelsen av det lästa, hjälpa dem att gå in i fiktionen och därigenom få en djupare läsupplevelse samt få dem att reflektera över viktiga teman som tas upp i boken och koppla dem till deras egen verklighet.

Själva läsningen bestod till stora delar av högläsning, men delar lästes också i grupper eller par samt som tystläsning i klassen eller som hemläxa. Jag valde att läsa stora delar högt för att också de svaga läsarna skulle kunna tillägna sig bokens innehåll. Som stöd och hjälp för att komma ihåg det viktiga hade alla elever ett eget bokmärke. Bokmärket var utformat så att anteckningar i det kunde göras under själva läsprocessen.

Vid upprepade tillfällen stannade vi upp läsningen för att diskutera och summera det lästa eller utföra uppgifter.  Uppgifterna bestod av att producera olika typer av texter. Vi bekantade oss först med genren i fråga och därefter gällde det för eleverna att skriva eller producera en genretypisk text i anslutning till det lästa.

Eleverna fick under läsningen prova på att producera följande textgenrer: notis, textmeddelande, dagbok, nyhetsinlägg i morgon-TV och insändare. Uppgifterna de producerade var starkt förknippade med handlingen eller temat i det just då aktuella avsnittet av boken. Uppgifterna kan du närmare bekanta dig med i länkarna.