Helt Lyriskt i Åshöjden

Nicola Öhman, Åshöjdens grundskola

" "

Mitt utvecklingsarbete “Helt Lyriskt” har fått sin form av SVT:s program med samma titel. Programmet går ut på att kända svenska artister tolkar och tonsätter dikter. Efter att ha fått idén talade jag med min kollega som är lektor i musik och vi bestämde oss för att göra ett multimodalt ämnesövergripande samarbete.

Eftersom jag jobbar i skola med musikklasser gick det enkelt att genomföra åtminstone på planeringsstadiet, då alla elever i musikklasserna har både musik och modersmål i alla perioder under hela läsåret.

Projektet genomfördes i årskurs nio, då vi behandlade temat lyrik. Vi började med en poesidusch, läste kända och mindre kända dikter; vi gick igenom teori, bl.a. språkliga stilfigurer och försökte hitta exempel på sådana i dikterna vi läser.

Sedan fick eleverna i smågrupper välja en dikt som de vill jobba vidare med, genom att först skriva en (individuell) diktanalys och slutligen med tonsättningen av dikten (under musiklektionerna). Eleverna läste också på om författaren de valt och skrev processdagbok. Allting läggs slutligen upp i Google Classroom (bilder, video, musik och texter).

I skrivande stund är projektet ännu inte avslutat, men på god väg, så de färdiga låtarna har jag inte hört. Så här lång har det varit en riktigt fin process och jag är övertygad om att alla mina elever kommer att komma ihåg åtminstone en dikt för resten av sina liv.