Trevor Noah: Born a Crime (2016)

Johanna Nylander

" "

Den engelskspråkiga världen är ett temaområde i engelska i åk 9. I Strömborgska skolan (Borgå) har vi valt att fokusera på Australien, Nya Zeeland och Sydafrika. Eftersom vi har endast en årsveckotimme engelska så har vi tyvärr inte möjlighet att sätta väldigt mycket tid på litteratur, men samtidigt bör vi ju erbjuda olika slags texter får våra elever. Min ämneskollega ifjol, Vera Lillrank, slukar böcker och hon rekommenderade att vi skulle introducera New York Times bestseller Born a crime för våra elever. Jag beställde boken, läste den och var såld. Den ger en superb bild av hur det var att leva i Sydafrika under apartheid. Vera utarbetade frågor till texten som jag sedan kommenterade. Dessutom gjorde hon en ordlista så att eleverna lättare skulle hänga med. Inför uppgiften i år behöver vi se igenom frågorna igen.

Sydafrika är ett land som eleverna inte känner till så mycket om, någon enstaka elev har hört namnet Nelson Mandela, men sådär överlag gäller det nog att presentera landet ordentligt. Det är lätt att börja med en Kahoot eller Fun Sheet (isl.collective.com) om Sydafrika. När man är varm i kläderna läser vi en text om landet och senast då kommer begreppet apartheid med i bilden. Förvånansvärt få elever har läst/hört om apartheid i Sydafrika, men det brukar intressera. När vi sedan småningom går över till boken börjar vi med att kolla ett klipp av författarens talk show The Daily show på YouTube.

Eleverna läste inte hela boken, men jag skulle gärna se att de gör det ett annat år. För tillfället har vi inte en klassuppsättning av boken, men vi jobbar på saken. Med en dylik uppgift går det bra att differentiera – de som har det svårt skall absolut inte tvingas läsa allting, medan andra gärna antar utmaningen. Jag håller själv som bäst på att läsa Born a crime på nytt och språket är inte för svårt för 15-16-åringar, alla ord behöver de ju inte förstå. Frågorna till utdraget ur boken besvarades under lektionstid, men ifall tiden inte räckte till, eller man var frånvarande, så fick man jobba hemma. Det skulle vara bra ifall alla hade möjlighet att besvara frågorna under skoltid – nu upplevde jag att flera (hemma) lämnade uppgifter obesvarade för att de inte orkade satsa. Då uppstår frågan om man borde följa vitsordsskalan 4-10? Nu bedömde jag med – (inte riktigt bra), ok (enligt förväntningar) och + (extra bra). Vi hade inte heller tillräckligt med tid att gå igenom svaren ordentligt, den saken kommer jag att ändra på i år, ev. blir det gruppdiskussioner. Skoltrötta elever upplevde uppgiften som tung, medan motiverade ungdomar tyckte det var trevligt med utmaning och omväxling. Temat Sydafrika avslutades med att vi såg filmen Invictus.