Djuren i vår näromgivning

Elsa Etzell Djuren i vår näromgivning är ett utvecklingsarbete som genomfördes av mig, lärare inom småbarnspedagogik, tillsammans med 10 barn i åldern 3-4 i ett daghem i Esbo. Målen med utvecklingsarbetet var att satsa mera på boksamtal i samband med högläsning och att sporra barnen till en aktivare roll vid högläsningsstunderna. Utöver dessa mål ville […]

Vattenmusikal

Bakgrund: Vi har under de senaste åren alltid haft en rörelsebaserad vårfest med många olika sportiga program ss. fotboll, innebandy, balett, hopprep, rockringar mm. Detta år är det inte möjligt för oss att ordna en sådan vårfest eftersom det hittats mögel i skolans gymnastiksal. Detta betyder att vi i år inte har tillgång till gymnastiksaksalen […]

Bokprojekt för förskolebarn och ettor

Anne Hiltunen, Rastis förskola Rastis förskola och Nordsjölågstadieskola i Helsingfors deltar i ett pilotprojekt som heter ”Inkluderande föskola och skola”.  I september inledde vi samarbetet med gemensamma lärandestunder en gång i veckan. Lärandestunderna var promenader till mulleskogen med ledd verksamhet men även tid för fri lek. I november fortsätter samarbetet med bokprojekt. Vi kommer först […]

Böcker och sagor

Mimma Hemming, Daghemmet grytet Mitt mål för utvecklingsarbetet var att lära barnen hur man handskas med böcker och medvetna om hur en bok är uppbyggd. Att synliggöra vad vi läst. Få föräldrarna delaktiga och inspirerade. Röja upp i våra bokhyllor.  Började med att röja i bokhyllan och hittade en hel del söndriga böcker. Höll sedan […]

Bilderboksarbete med förskolebarn – boksamtal

Raili Perälä Jag har planerat ett arbetsmaterial som stöd till bilderboks arbete och boksamtal för barn i förskolan. Materialet består av arbetsblad innehållande samtalsfrågor utgående från bilderbokens olika delelement, om bilderboken som helhet. Arbetsbladen kan väljas att bearbetas under kortare eller längre perioder. Varje arbetsstund betonar olika teman och börjar med att barnen parvis får […]

Sagokulturen på Marias Asyl

Nora Karlsson Jag var intresserad av att utveckla vår högläsningskultur, berättandeverksamhet och att få föräldrarna medvetna om hur viktigt läsning är på mitt daghem Marias Asyl. Jag upplever att vi har många bra böcker, vi uppdaterar vårt bibliotek ganska regelbundet och försöker använda oss av så många finlandssvenska författares böcker som möjligt. Vi är ett […]

Danssaga

Melina Bergman Inspirationen till mitt projekt kom från kursen Berättarverkstad och författarverktyg, och jag ville utgå från berättarverkstäder tillsammans med min barngrupp (14 st 4- och 5-åringar). Jag började med att tillsammans med barnen prata om känslor och arbeta kring det temat, och vi gick igenom vilka känslor det finns och sökte bl.a. efter känslouttryck […]