Djuren i vår näromgivning

Elsa Etzell

" "

Djuren i vår näromgivning är ett utvecklingsarbete som genomfördes av mig, lärare inom småbarnspedagogik, tillsammans med 10 barn i åldern 3-4 i ett daghem i Esbo. Målen med utvecklingsarbetet var att satsa mera på boksamtal i samband med högläsning och att sporra barnen till en aktivare roll vid högläsningsstunderna. Utöver dessa mål ville jag skapa intresse hos barnen att lära sig nytt om olika vilda djur. Temat för utvecklingsarbetet valdes med tanke på att det passade bra med teman Trädet och Årstider som vi redan arbetade med i gruppen. I utvecklingsarbetet användes även bokpåse med målet att utveckla och öka samarbetet mellan daghemmet och hemmet gällande högläsning.

Innan jag kunde börja med temat i barngruppen, planerade och utförde jag en del förarbete. Till förarbetet ingick att leta fram och bekanta mig med böcker och annan material. Nästan alla böcker som jag tillslut valde hade jag lånat via biblioteket. Då jag läste böckerna skrev jag samtidigt ner frågor till boksamtalen. Jag läste även fakta om djuren jag valt att arbeta med (ekorre, hare, räv och några vanliga fåglar). Sedan började jag planera hurdan övrig pedagogisk verksamhet jag kunde ha inom temat.

Utvecklingsarbetet började i maj 2019 med en kort introduktion av temat till barnen i en samling och det första djuret som vi började med var ekorren. Varje djur behandlades på 2-3 samlingar och jag högläste och hade boksamtal några böcker per djur. Varje gång blev högläsningen avbruten vid nästan varje sida, då något/några barn hade funderingar eller frågor om bilder och/eller text i boken. Avbrytningarna störde inte, eftersom det blev intressanta diskussioner då barnen aktiverades och visade intresse för bokens innehåll. I vissa samlingar hade jag även annat material, t.ex. i samlingen om ekorren tittade vi på en kortfilm om djuret och i samlingar om fåglar lyssnade vi på fåglarnas läten.

Till den övriga pedagogiska verksamheten inom utvecklingsarbetet hörde skapande verksamhet, färgläggningsbilder, memory-spel och Kims lek. Som avslutning på temat hade vi maskerad och disco med barnen. Vi hade skapat ansiktsmasker inom temat, så att barnen kunde leka att de var vilda djur och dansa fritt till musiken.

Mot slutet av utvecklingsarbetet tog jag i bruk två bokpåsar innehållande två biblioteksböcker var. Tanken var att familjerna kunde låna hem en bokpåse för några dagar och läsa böckerna hemma tillsammans med barnet. I bokpåsen fanns även ett häfte med frågor som man kunde fundera på tillsammans och kommentera i häftet. Både lånandet av bokpåsen och skrivandet i häftet var frivilligt för familjerna.

Det var intressant att hålla detta utvecklingsarbete för barnen och jag upplever att jag har utvecklats i att hålla boksamtal. Jag märkte att fastän jag hade förberett mig inför högläsning och boksamtal, kunde boksamtalens innehåll överraska mig. Barnen funderade ofta högt över konstiga bilder eller rolig fakta och jag är glad över att det skapades så många livliga diskussioner under boksamtalen. Under projektets gång visade flera av barnen sin iver för att lära sig mera om djuren genom att de undrade hur djuren låter, vad de äter, hur det låter då ett fågelägg kläcks, osv. Även samtalsämnena vid matborden tangerade ofta vilda djur som barnen sett. Flera gånger ropade något barn till mig att hen ser ett djur på daghemsgården, ofta en fågel eller ekorre, och sedan funderade vi tillsammans på vad det är för art, vad den gör m.m. Barnens stora intresse för temat har sporrat mig till att med glädje ha detta tema i framtiden med andra barn.