Bokprojekt för förskolebarn och ettor

Anne Hiltunen, Rastis förskola

Rastis förskola och Nordsjölågstadieskola i Helsingfors deltar i ett pilotprojekt som heter ”Inkluderande föskola och skola”.  I september inledde vi samarbetet med gemensamma lärandestunder en gång i veckan. Lärandestunderna var promenader till mulleskogen med ledd verksamhet men även tid för fri lek.

I november fortsätter samarbetet med bokprojekt. Vi kommer först att prata om och fundera på hur böckerna är uppbygda och vilken typs böcker det finns. Efter det får barnen börja planera sina egna böcker. Tanken är att mulleskogen med alla djur fungerar som idébank. Barnen väljer ut vilket eller vilka djur boken ska handla om och vad den/ de  heter. Figuren lamineras och kan ”besöka” sidorna eller andras barns böcker eller en gemensam stor bakgrund. På dethär sättet får vi in storyline inspirerad verksamhet. Hur böckerna sedan kommer att bli beror helt på hur barnen själv vill förverkliga det. Boken består av minst två uppslag, t.ex. sommar- och vinterlandskap. Om någon vill att boken ska innehålla mycket fakta hjälper vi barnet att leta fram det. Hurdan text det blir får vi se, någon kanske inte vill ha någon text alls medan någon annan kan skriva sin text på dator som sedan printas ut och limmas in i boken.

Projektet inleds nästa vecka och meningen är att barnen ska få så fria händer som möjligt och vi vuxna leder, inspirerar och möjliggör saker för dem. Det ska bli spännande att se hurdana slutprodukter det blir. Då projektet är färdigt ordnar vi eventuellt en bokfest och bjuder in barnens föräldrar. I januari har vi nästa stora projekt med att barnen får sy och planera sina egna mjukisdjur och då hoppas vi att många av böckernas huvudfigurer även blir mjukisdjur.