Tölö talks

Eva Dalkarl och Linda Tigerstedt

Image by rawpixel.com

Tölö gymnasium är en av de skolor som ingår i Helsingfors stads projekt Innovativa försöksskolor, som ingår i Helsingfors stads digitaliseringsstrategi. Projektets mål är att utveckla nya verksamhetsmodeller för undervisningen. Målet är att Tölö gymnasium utvecklar både fysiska och digitala lärmiljöer i skolan. Skolans målsättning är att i så hög grad som möjligt utnyttja skolans alla utrymmen, inte enbart klassrum, för lärande. Inom ramen för projektet planerades en ombyggnad av undervisningsutrymmen i huset Sandels, som är den nya delen av skolan. I det så kallade EDULAB finns bland annat öppna, flexibla undervisningsutrymmen, ett medierum och en kommande studio med utrustning för att producera poddsändningar.

En artikel som inspirerat till idén om poddsändning är artikeln Project Audio: Teaching Students How to Produce Their Own Podcasts av Justin Hicks, Laura Winnick och Michael Gonchar som ingick i The New York Times den 19 april 2019. I den ingår en beskrivning av arbetsprocessen med poddar i klass. Artikeln består av minilektioner som introducerar genren i klass genom att de studerande:

  • jämför poddar utgående från vilka element och hurdan berättarteknik som används
  • övar berättande i mindre grupper och utvärderar berättartekniska element
  • De studerande gör korta poddar på en minut för att avdramatisera planeringen processen och för att öva tekniken.

Eftersom poddar kan ha inbjudna gäster så behöver man öva intervjuteknik, till exempel med den här Youtubevideon som grund.