Skriviver för barn och unga

Gun-Britt Karlsson Retorisk modell för hur beskriva, tolka och analysera rörliga bilder inom ämneshelheten historia och samhällslära. Omfattning i tid av simuleringens faser I-II: ca 50 min. ”Under gymnasietiden ska den studerande få mångsidiga erfarenheter av att bygga ny kunskap på olika sätt och över läroämnesgränserna” (Gullberg 2019). Välj ett klipp ur videointervju med Yuval […]

Tölö talks

Eva Dalkarl och Linda Tigerstedt Tölö gymnasium är en av de skolor som ingår i Helsingfors stads projekt Innovativa försöksskolor, som ingår i Helsingfors stads digitaliseringsstrategi. Projektets mål är att utveckla nya verksamhetsmodeller för undervisningen. Målet är att Tölö gymnasium utvecklar både fysiska och digitala lärmiljöer i skolan. Skolans målsättning är att i så hög […]

Författaren Maria Turtschaninoff

Cecilia Holmberg, Borgå Gymnasium I Borgå Gymnasium har vi sedan hösten 2018 arbetat med ett kollegieprojekt som vi kallar för Skolspråkslyftet. Inom projektet utarbetas gemensamma språkfrämjande modeller för alla läroämnen. Förutom de språkinriktade undervisningsmetoderna satsar vi också på olika former av läsfrämjande verksamhet, till exempel författarbesök och bokprat. Ett led i arbetet är kursen Hemliga […]

Träning av läsförståelse

Bo-Håkan Söderholm, speciallärare i de svenska gymnasierna i Helsingfors Målet med projektet är att skapa ett träningsprogram för självständig träning av läsförståelse. Övriga mål är att få den unga vuxna att läsa a) regelbundet och därmed öka läsfärdigheten, b) läsa olika typer av texter, c) inse skillnader i läsförståelse beroende på texttyp, samt d) reflektera […]

Frimodig forumteater

Antonia Aalto och Amanda Audas-Kass, Gymnasiet Lärkan Vi ville jobba med teater. Vi ville jobba med aktualiteter. Vi ville jobba tillsammans. Vi ville jobba med skrivande som spelar roll på riktigt. Därför bjöd vi in teatergruppen Udda Syskonskap och deras forumteaterföreställning “Ta det som en komplimang”. Kurs MO4 heter Text och påverkan och handlar om […]