Frimodig forumteater

Antonia Aalto och Amanda Audas-Kass, Gymnasiet Lärkan

" "

Vi ville jobba med teater. Vi ville jobba med aktualiteter. Vi ville jobba tillsammans. Vi ville jobba med skrivande som spelar roll på riktigt. Därför bjöd vi in teatergruppen Udda Syskonskap och deras forumteaterföreställning “Ta det som en komplimang”.

Kurs MO4 heter Text och påverkan och handlar om maktbruk och delaktighet. En målsättning med kursen är att studerandena ska kunna analysera litteraturens och andra konstformers samhälleliga inverkan och kulturpolitiska betydelse. Vi ville därför lyfta in skönlitteratur och konst som behandlar aktuella diskussioner i klassrummet.

Föreställningshelheten “Ta det som en komplimang” behandlade sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Med hjälp av dramametoden forumteater ville teatergruppen synliggöra problematiken och skapa ett tryggt rum för diskussion.

Inför teaterföreställningen pratade vi med studerandena om vad forumteater innebär för att förbereda dem på upplevelsen. Under föreställningens gång deltog de både som skådespelare och som bollplank för diskussion. De fick också diskutera sig fram till tänkbara scenarier och utfall. Trots ämnets tunga natur var vi imponerade av hur frimodigt och seriöst våra studerande deltog i föreställningen. Det gavs också möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter och även den delen fungerade väl.

Lektionen därpå arbetade vi vidare med temat i form av en skriftlig uppgift. Studerandena fick välja mellan att skriva en kolumn inspirerad av pjäsen eller en klassisk recension. Ingendera uppgiften valdes klart mer än den andra, vilket visade att båda uppgifterna uppfattades som välfungerande.

Inför teaterföreställningen var vi lite oroliga för hur gruppen skulle reagera på den tunga tematiken, dels för att någon skulle bli verkligt illa berörd men också för att någon skulle skämta bort det hela. Våra farhågor besannades inte. Av det här tar vi med oss att frimodigt våga ta in nya konstformer samt att inte vara rädda för att behandla också svåra ämnen i vår undervisning.