Läslust och skriviver i Isnäs skola

Tove Heinonen

Skolväsendet i Lovisa hade ett gemensamt tema för läsåret; en språkmedveten skola. I vår skola beslöt vi att satsa på läslust och skriviver, men också att stärka elevernas ordförråd och medvetenhet kring det egna modersmålet. Isnäs skola och Isnäsin koulu är två små skolor (20 resp. 32 elever) som fungerar tillsammans och där eleverna har mycket samarbete över språkgränserna.

Vårterminen blev en satsning på läslust och skriviver. Istället för att planera in en speciell temavecka bestämde vi att låta projektet gå över hela terminen och genomsyra ämne som ämne. Avslutningsvis ordnade vi en familjekväll där eleverna fick presentera sina arbeten. Till vårens program hörde:

  • Läsveckor v.6-7 och 9-10
  • Författarbesök: Anna Härmälä och Lena Frölander-Ulf
  • Berättarrazzian med Rävsson Company
  • Skrivverkstäder
  • Dramaworkshop och besök till Svenska Teatern
  • Familjekväll

 Den röda tråden var litteraturen och allt vi kunde plocka ur den och samtidigt också arbetet med att få eleverna att uttrycka sig mångsidigt både i tal och skrift. Det var en intensiv period då allting kretsade kring läsning och skrivning. Det gick inte en dag utan att vi läste, antingen tillsammans eller var och en för sig. Elevernas iver smittade av sig på varandra. Läsningen skapade gemenskap i gruppen.

Att formulera sig i skrift är inte alltid lätt men också här såg jag framsteg hos alla. Framförallt en större vana att uttrycka sig och reflektera över det man själv skriver, att våga släppa loss, att ha tålamod att bearbeta och förbättra sin egen text och glädjen att få dela med sig och vara stolt över det man gjort.

Läshörnan kom för att stanna, men den ska flyttas. Vi har fått ett litet extra utrymme som vi tänkte bygga upp till en läshörna som kan användas för alla. Under det nya läsåret kommer det att bli elevernas egna dokumentationer som står i fokus bl. a. arbetar eleverna med egna böcker om djur i våra skogar. En sammanfattning av boken översätts till finska för att delas med eleverna i Isnäsin koulu och en sammanfattning på engelska som delas med en skola i Polen.  En gång i veckan arbetar vi med ordkonst och att leka fram språket både muntligt och skriftligt, det har eleverna tyckt om. En litteraturtimme i veckan har vi också, då är fokus helt på att läsa och diskutera det lästa. Vi hittade samarbetsformer, min kollega och jag, som vi märkte fungerade och som både vi och barnen tyckte om. Vi känner att vi är på rätt väg!