Författaren Maria Turtschaninoff

Cecilia Holmberg, Borgå Gymnasium

" "

I Borgå Gymnasium har vi sedan hösten 2018 arbetat med ett kollegieprojekt som vi kallar för Skolspråkslyftet. Inom projektet utarbetas gemensamma språkfrämjande modeller för alla läroämnen. Förutom de språkinriktade undervisningsmetoderna satsar vi också på olika former av läsfrämjande verksamhet, till exempel författarbesök och bokprat. Ett led i arbetet är kursen Hemliga läsares klubb som riktar sig till ettor och tvåor och pågår ett helt läsår.

Skolspråkslyftet involverar alla skolans lärare och vårt mål är att hjälpa studerande att prestera så bra som möjligt samt ge dem verktyg både för studentexamen och för livet efter gymnasiet. Jag jobbar som speciallärare och anmälde mig till utbildningen Läs- och skriviver för barn och ungdomar bland annat för att få vägkost och idéer för det här projektet. För mer information, vänligen se de bifogade länkarna.

Eftersom HY+ utbildningen gav fina möjligheter att ordna författarbesök i skolan, bestämde jag mig för ett sådant utvecklingsarbete. Flera av våra studerande gillar fantasy och därför valde jag i samråd med skolans modersmålslärare att bjuda in Maria Turtschaninoff och fokusera på boken Naondel. Naondel har varit aktuell inom kursen Hemliga läsares klubb samt lyfts fram under bokprat för studerande. 

Målgruppen för författarbesöket blev skolans 106 ettor. Eftersom författarbesöket kan omfatta högst 3 lektioner på 45 minuter delade vi ettorna i tre grupper. Tidpunkten blev fredagen 12.4 på eftermiddagen, under modersmålslektionerna kurs MO3.

Författarbesöket gick av stapeln i början av en ny period och kurs, så tiden för förberedelserna var knapp. Naondel presenterades och diskuterades under modersmålslektionerna samma vecka som besöket hölls. Studerande fick till uppgift att läsa boken fram till sida 37 och förbereda sig enligt instruktionerna i bilagan. Studerandena var pålästa och flera av dem kommenterade boken och ställde frågor till författaren, på ett sätt som visade att de tagit del av texten. Även en nöjd Maria Turtschaninoff gav samma feedback.

Det var givande för oss alla att ta del av Maria Turtschaninoffs liv som författare och höra hennes råd och tips om hur man kan förhålla sig till skrivandet, även då skapandet är utmanande.