Anna Härmäläs besök i 3A

Charlotta Engberg

" "

Inom mitt utvecklingsarbete fick min klass 3A besök av författaren och illustratören Anna Härmälä. Vi valde att jobba kring text och bild, eftersom Anna Härmälä har ett unikt sätt att samarbete kring dessa samtidigt som hon behandlar teman som passar för alla åldrar. Anna besökte oss i Tammerfors 10.4.2019.

Före besöket gjorde vi följande:

  1. Klassen bekantade sig med boken ”Burman”
  2. Bokens centrala tema och karaktärerna i boken diskuterades med eleverna
  3. Det diskuterades hur mycket mer en bild och en text tillsammans kan ge
  4. Eleverna jobbade med två olika uppgifter före Annas besök

Som en första uppgift skapade eleverna parvis en bildhelhet, dvs. ett fantasilandskap, som behandlade ett valfritt tema. Eleverna uppmanades till att välja ett tema med ett djupinnehåll som de sedan skulle hitta på en kort text till. Texten behövde inte vara lång. Det räckte med t.ex. en eller två meningar. Det var inte meningen att eleverna skulle hitta på bild och text till Annas karaktärer utan de skulle producera egna figurer och miljöer. De färdiga uppgifterna var sedan på utställning i klassen då Anna besökte gruppen, vilket motiverade eleverna. Teman var t.ex. vänskap, sorg, avundsjuka och glädje. Eleverna gjorde uppgiften med akvarellkritor och skolans bibliotekarie fungerade som en hjälpande vuxen tillsammans med mig.

Den andra uppgiften var att klassen tillsammans kom på frågor att ställa till Anna Härmälä före hennes besök. Jag var väldigt imponerad över hur fina och betydelsefulla frågor eleverna kunde komma på. Eleverna väntade ivrigt på Annas besök och på att få svar på sina frågor. Besöket var väldigt lyckat och eleverna nöjda. Vi vuxna blev också inspirerade av sättet som vi jobbade på och gör säkert något liknande också i framtiden.