Läs-och skrivprojekt med Finland som tema i åk 3

Bodil Westerlund

Jag planerade ett ämnesövergripande projekt i modersmål och omgivningslära. Jag ville skapa en helhet som skulle väcka deras läslust, utveckla elevernas skrivförmåga och öka deras kännedom om Finland samt utveckla deras geografiska tänkande.

Eleverna startade projektet med att läsa olika slags berättelser och att i dem iaktta hur huvudpersonerna i berättelserna beskrevs. Därefter hade vi besök av författaren Anna Härmälä. Hon berättade hur hon skapar sina karaktärer och berättelser. Detta inspirerade eleverna än mer till att skapa egna karaktärer. De bestämde ålder, egenskaper och utseende på sina karaktärer innan de skrev en text i jag-form för att presentera sin karaktär. Med hjälp av ett gratisprogram på internet skapade de en avatar. Utgående från texten gjorde de en video med appen PuppetPals HD där karaktären berättar om sig själv.

Här är några exempel:

Därefter blev det dags för eleverna att välja en för dem helt obekant stad i Finland för att ta reda på vad deras karaktär kan se och uppleva för att kunna berätta om staden efter ett besök där.

Tillsammans skapade vi en ram för berättelserna. En karaktär hade ett flygplan och förde alla de andra karaktärerna till den stad de ville besöka. Som tack skrev alla karaktärer ett brev och berättade vad de hade sett och upplevt. Alla berättelserna samlades och märktes ut på rätt plats på kartan. Jag använde ThingLink. Den finns här:

Skrivandet jobbade vi med under en lång period. Eleverna skrev om olika saker vid olika tillfällen och sparade sina texter för att till slut välja de bästa bitarna och sammanfoga dem till en enda text. De startade med att samla fakta om och hitta bilder av sina städer. Utgående från dessa gjorde eleverna miljöbeskrivningar. Vid ett annat tillfälle skrev de om något de sett eller gjort i staden. De prövade på att skriva detaljrikt genom att använda alla sina sinnen. Till sist satte eleverna ihop de textstycken de var mest nöjda med och bearbetade hela texten.

Eleverna var väldigt nöjda med sina texter trots att de ibland suckade över den långa processen. Det är svårt att tro att de aldrig besökt platsen de berättar om på riktigt. Många såg fram emot sommarlovet då de skulle använda berättelserna som reseguider. De uppskattade också att de haft möjlighet att skriva och bearbeta texterna på dator.

Utgående från den respons eleverna gav och deras slutresultat kommer jag att jobba så här med skrivandet också i framtiden. Den digitala biten av projektet motiverade eleverna och det var lätt att visa slutresultatet för föräldrarna.