Skriva om och i olika genrer

“Tänk dig att du är bjuden på studentfest. Alla gästerna är finklädda men själv kommer du i jeans och tröja. Alla tittar på dig och tycker du har dålig koll på vad som gäller. Själv vill du helst sjunka genom golvet och försvinna. Hade du bara vetat skulle du ha klätt dig rätt” (Fixa genren, Salin & Stensson, NoK)

Vad planerades?

I våra skolor upplever vi lärare att det finns elever/studeranden som är på en annan fest än vad de trodde att de var på väg till. För att hjälpa våra elever att inte känna sig bortkomna vid olika texttyper är vår plan är att stödja elever att skriva i olika genrer. Vi har märkt att våra elever har svårigheter att strukturera sina skriftliga arbeten. Gymnasiet och högstadiet har valt en gemensam genre för det här projektet; novellen. Vi vill hjälpa dem att stegvis synliggöra de olika stegen i sina texter. Högstadiets nior skriver en egen novell medan gymnasiet analyserar den skriftligt. Det som är gemensamt mål för båda stadierna var att vi poängterade en gemensam stegvis genomgång för utförandet av analysen/skrivandet och att visa tydligt de olika delarna som skulle vara klara innan eleven gick vidare i sitt skrivande. Vi önskar att eleverna känner sig självsäkra i analyserandet, eller utförandet, av en viss genre under sin skolgång.

Vad gjordes och vad lärde vi oss?

Eleverna i åk 9 jobbade med novellgenren på våren 2019 och en av uppgifterna var att skriva en egen novell. De duktiga eleverna klarade uppgiften väl medan de skrivovana hade svårigheter med delarna som krävdes för att deras text skulle kallas novell.

Tågordning för att skriva en novell tar avstamp ur läromedlet Svenska Direkt, Bron. Det räckte inte med att ge dem de olika stegen i läroboken och sedan be dem fortsätta skriva i Chromebooken för instruktionerna upplevdes inte vara stegvis. Min lösning var att jag skrev in samma frågor på en google presentation där de stegvis i själva dokumentet fick jobba sig framåt för att knyta ihop de olika delarna till en novell. Med den visuella uppställningen upplever jag att varje elev själv kan jobba mer självständigt innan de frågar läraren om hjälp. 

I gymnasiet har studerandena arbetat med novellanalyser. Under det här projektet har jag mestadels jobbat med studerandena när de har misslyckats med sina novellanalyser. Jag blev inspirerad av appen Invigos för att ge ett bättre visuellt stöd och vid ett besök i Topeliusgymnasiet kom jag i kontakt med planering via boxbilder och ville prova det för det fyllde en liknande funktion i planeringen.

Planeringen med hjälp av boxbilder är olika populärt bland olika studerande. En del gillar det, andra är mindre förtjusta i det. De som är mindre förtjusta tvingas planera vilket många annars gärna hade hoppat över med ofullständiga analyser som följd. När de jobbar med mig har det oftast fungerat men enstaka punktinsatser är för lite. Vi har nu lärt oss att vår ursprungliga plan för uppgiften var alltför stor och oavgränsad och därför utförde vi planen i mera begränsad form.