Berättarstund

Anne-Marie Forsman-Pihl, Speciallärare i Grundskolan Norsen; Cygnaeus enheten och Kronohagens enhet

Mitt projekt har handlat om att inspirera elever till läsning. Det är eleverna i årskurs 2 som deltagit i projektet. Eleverna har varje vecka läst en bok som de berättat om för de andra eleverna i gruppen. Antalet elever i gruppen har varit 10. Jag har hållit Berättarstunder både i Cygnaeus och i Kronohagen, men det är egentligen eleverna i Kronohagen som deltagit i mitt projekt.

Precis som förut lånade eleverna en bok i veckan och berättade om den, men det som nu var nytt var att eleverna i Kronohagen har samarbetat med Mikaela Wickström på Nordisk Kulturkontakt. Hon plockade ut böcker enligt ett på förhand bestämt tema och eleverna fick välja veckans Berättarstundsbok bland de böckerna. Våra teman var; djur, vänskap och känslor.

Vårt första tema var djur. Då läste alla elever en bok som handlade om djur och berättade om den. Med inspiration från djurböckerna skrev vi tillsammans en djursaga. Jag följde helt och hållet konceptet som Kerstin Lundberg-Hahn hade lärt oss under en kursdag i januari. Hon kallade konceptet för ”Berättarverkstad”.

Det visade sig vara ett helt fantastiskt koncept. Precis som Kerstin lärde oss fungerade jag som sekreterare och inspiratör och jag ställde frågor till eleverna som förde berättelsen framåt och som gjorde att eleverna målade ut berättelsen. I Kronohagen skrev vi en saga om ”Ekorren som städade”. Efter att vi tillsammans skrivit sagan gjorde eleverna parvis en illustration till en händelse i sagan.

Följande tema var vänskap och därefter hade vi känslor som tema. Till temat vänskap skrev eleverna dikter och till temat känslor gjorde vi uppgiften som Sabira Ståhlberg gett åt oss som handlade om kvinnan som missförstod då hon åkte tåg med transsibiriska järnvägen och en kines började skratta åt henne.

Berättarstunderna är ett oslagbart koncept som har tydliga ramar och en välfungerande struktur. Då det är ett välinarbetat system kan man som lärare göra små ändringar som gör att Berättarstunderna blir lagom varierande. Grundprincipen är alltid densamma; eleverna lånar en bok, läser den hemma, förbereder sig och berättar om boken i skolan antingen muntligt eller skriftligt.